Náš

Príbeh

Myšlienka vzniku Finlawie siaha niekoľko rokov dozadu, keď sa zrodila myšlienka o založení ekonomicko-právnickej spoločnosti, ktorá funguje trochu inak, ako je to zvykom v strednej Európe. Finlawie je založená na vízii zostavenia partnership štruktúry, ktorá sa vyznačuje spojením viacerých odborníkov z ekonomického a právnického prostredia. Formujeme skupinu odborníkov, ktorá pracuje na jednej strane nezávisle od seba a zároveň sa snažíme plniť spoločné ciele. Momentálne sa naša spoločnosť zaoberá ekonomickou činnosťou. Členovia pracovného tímu pracujú na vstupe do odborných komôr a na rozšírení činnosti spoločnosti Finlawie.

Máme pred sebou veľkú víziu, ktorá sa skladá z krátkodobých aj dlhodobých cieľov. Neustále plánujeme rozširovať portfólio odborných ekonomických licencií a zároveň chceme čoskoro ponúknuť našim klientom aj právnickú činnosť. Naše dlhodobé ciele sa týkajú rozšírenia našej pôsobnosti za hranice Slovenskej republiky. 

  • +421 908 946 025

FAQ

Naši klienti sa nás často pýtajú nasledovné otázky a preto sme sa rozhodli na ne rovno odpovedať.

Ako poskytujeme naše služby?

Snažíme sa všetky naše služby poskytovať na digitálnej báze. Na jednej strane, sú všetky podklady dostupné online a zaberajú menej fyzického miesta. Avšak ak ste zvyknutý na podklady vo fyzickej podobe, vyzdvihneme doklady vo vašej prevádzke, prípadne doklady zašlete na našu adresu alebo doručíte osobne.

Ako a kedy sa stanovujeme cenu služieb?

Využívame systém prepočtu na základe údajov z účtovnej závierky. Všetky prepočty cien realizujeme po zostavení účtovnej závierky.

Ako prebiehajú stretnutia?

Prispôsobujeme sa klientom a ich požiadavke. Je možné osobné stretnutie vo vašich priestoroch. V prípade, ak to nie je možné preferujeme online strenutie, prípadne telefonický rozhovor. 

Ako zistím, ktoré služby potrebujem?

Ku klientom pristupujeme individuálne a férovo, preto vám budeme poskytovať tie služby, ktoré reálne potrebujete.